नामांकित हॉस्पिटल स्टाफ पाहिजे

 हॉस्पिटल नाव : लोटस हॉस्पिटल

पोसिशन च नाव :नाईट ड्युटीसाठी अनुभवी मेडिकल ऑफिसर, पाहिजेत पत्ता : लोटस हॉस्पिटल , राजारामपुरी दहावी गल्ली, कोल्हापूर. मो. 0231-2526945

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने