नामांकित हॉस्पिटल स्टाफ

 हॉस्पिटल नाव : क्रिसेट हॉस्पिटल ,

पोसिशन च नाव :मेडिकल ऑफिसर , नर्स व मावशी
पत्ता :लक्ष्मीपुरी, कोल्हापूर
मो. : ९८२२४३४३१२हॉस्पिटल नाव : सावली केअर सेंटर

पोसिशन च नाव :वॉर्डबॉय, आयाबाई
पत्ता :पीरवाडी राधानागरी रोड, कोल्हापूर (गरजूना राहणे जेवणाची सोय)
वेळ : ११ ते १
मो. : फोन करू नयेहॉस्पिटल नाव : श्री प्रतिरामराज हॉस्पिटल

पोसिशन च नाव :बीएचएमएस डॉक्टर व मुली महिला कामगार
पत्ता : सानेगुरुजी / राजारामपुरी, कोल्हापूर
मो. : ८७२०११७८६


हॉस्पिटल नाव : डॉ. येडेकर हॉस्पिटल

पोसिशन च नाव :कंपाउंडर व सिस्टर, आया, ओ.टी, असिस्टंट
पत्ता : रंकाळा रोड , कोल्हापूर

हॉस्पिटल नाव : जननी हॉस्पिटल

पोसिशन च नाव : लेडी मेडिकल ऑफिसर
पत्ता : राजारामपुरी, कोल्हापूर
मो. : ७०८३९०००२४ ७४५९८४५९८४

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने