कंपनी स्टाफ


कंपनी नाव :ग्रीनअर्थ नर्सरी
पोसिशन च नाव :वॉचमन जोडपे कामासाठी राहण्याची सोय
पत्ता :कळंबा रोड, कोल्हापूर
मो.: ८३२९६४९६६२ ९०११०७५२१५

कंपनी नाव :मे. बाळासाहेब जिनापा बुकसेट
पोसिशन च नाव :किराणामाल दुकानात मुले मुली
पत्ता :कसबा बावडा, कोल्हापूर  
मो.: ८४८४०१२३९६ 
कंपनी नाव :महेश गुरव अँड कंपनी
पोसिशन च नाव :ऑडिट असिस्टंट व ऑफिसबॉय, चाटेड अकाउंटंट
पत्ता : एम. जी . सी कॅपिटल, राजारामपुरी ५ वी गली, बँक ऑफ बडोदा जवळ, कोल्हापूर
मो.: ९१५६३७३३२१कंपनी नाव :वृदवन मेडिकल
पोसिशन च नाव :फार्मासिस्ट
पत्ता : बिदु चौक, कोल्हापूर
मो.: ९८८१८७५०७५टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने