प्लॉट विकणे

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :४५०० Sq. ft. एनए
पत्ता :न्यू पॅलेस मागे माळी मळा, कोल्हापूर
मो.:९४०४४०११३३
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :एनए क्षेत्र ३७७० .३०

पत्ता :सानेगुरुजी वसाहत, देशमुख हायस्कूल, केदार रेसिडन्स , कोल्हापूर

भेटा :रोहन
मो.:७७५८००४८९६

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :११०० चौ. फू. ते २०००० चौ. फू. एनए


पत्ता :कळंबा गारगोटी मेन रोड भिवटे राईस मिलजवळ


भेटा :नंदिनी

मो.:९६६५५५५४७४


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :६००० चौ. फू बिगरशेती


पत्ता :वाघबीळ पन्हाळा रोड


मो.:९४२२०४५८४४Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :एनए प्लॉट


पत्ता :गडमुडसिंगी


मो.:८३२९५१३९३०


टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने