भाड्याने देणे


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: १००० बांधकाम, २०००, ओपन प्लॉट (शोरूम, बँक , ऑफिस हॉटेलसाठी)

पत्ता : गगनबावडा रोड सागरुळ फाटा, कोपर्डे चौक

मो. ९४२२४९९३६५

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: २ बीएचके फस्ट फ्लोवर डिसेंट बंगला (शाकाहारी)


पत्ता : रुईकर कॉलनी, कोल्हापूर

मो. ९४२१२२१००७, ८२६३९४२६९६
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: १/२  बीएचके 

पत्ता : रंकाळा डी माट, अंबाई टॅंक कॉलनी,  कोल्हापूर

भेटा: अभिषेक 

मो. ९९७५०००३४५ 
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: २ रूम

पत्ता : गणेशनगर, उचगाव पूर्व , मुडसिंगी रोड , कोल्हापूर

मो. ८८८८६७८३४०
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: ३ रूम फ्लॅट 

पत्ता : मरगाई गल्ली, शिवाजीपेठ, कोल्हापूर

मो.  ७५८८५७६९९५, ९०९६४७११६०,  ८९९९४५८०१८ 


    
 

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने