हॉटेल स्टाफ

 


हॉटेल नाव :कॅफे सुवर्ण
पोसिशन च नाव :मालवाले, वेटर्स, मांडणीवाले पत्ता : रेगे तिकटी, गंगावेश, कोल्हापूर

हॉटेल नाव : इंडियन चिली
पोसिशन च नाव :वेटर, कॅप्टन, इंडियन, तंदूर कुक, रिसेप्शनिस्ट महिला, शोरमा मेकर, मार्केटिंग मॅनेजर,

मो. :७७६८९५९५९५
हॉटेल नाव :
पोसिशन च नाव :तंदूर कुक, वेटर्स, पार्टटाइम संध्याकाळी
पत्ता : मंगळवार पेठ , कोल्हापूर
मो. : ९७६४६९९९४४
हॉटेल नाव :

पोसिशन च नाव :किचन सुपरवायझर, हाऊस किपीग, वेटर, चपाती मावशी

पत्ता : निवृत्ती चौक, शिवाजी पेठ,कोल्हापूर
मो. : ८०८७२५२२९७हॉटेल नाव : कोल्हापुरी अख्खा मसूर

पोसिशन च नाव :आसिस्टंट कुक , वेटर, साफसफाईवाला

पत्ता : रमणमळा, पोस्ट ऑफिस, कोल्हापुर
मो. : ९४२३२८०३०५
टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने