कंपनी स्टाफ

 


कंपनी नाव : के . पी स्टील

पोसिशन च नाव :ऑफिस अकाऊंटिंगसाठी लेडीज

पत्ता : गोकुळ शिरगाव

मो.: ७२१८३८२८७२
कंपनी नाव : गणेश स्पिरिट

पोसिशन च नाव :पार्ट/ फुलटाईम अकाउंटंट, कामगार/ वॉचमन व घरकामासाठी बाई (राहणे सोय )

पत्ता :१६०३, राजारामपुरी, ५ वी गली, कोल्हापूर
कंपनी नाव :श्रीराम कन्स्ट्रक्शन

पोसिशन च नाव :अकाउंटंट मुली २ , साईट सुपरवायझर मुले २,

पत्ता : टोप, कोल्हापूर

मो.: ९१६८४८१००१, ७२६२०३९०६१कंपनी नाव :वरद डेव्हलपर्स

पोसिशन च नाव :अनुभवी ड्रायव्हर व शेफ

पत्ता : कोल्हापूर

मो.: ८०८७७०७२७२

कंपनी नाव :रोहन ट्रेडर्स

पोसिशन च नाव :लेडीज सेल्समन / गोडावून किपर कॉम्पुटर टॅली

पत्ता : लक्ष्मीपुरी, धान्य मार्केट, कोल्हापूर

वेळ : सकाळी ११ ते २

मो.: ९८२३१३८२७०

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने