हॉटेल स्टाफ


हॉटेल नाव :हॉटेल विश्व,
पोसिशन च नाव :रूमबॉय
पत्ता :शाहूपुरी १ गल्ली वामन गेस्ट हाऊससमोर , कोल्हापूर

हॉटेल नाव :हरीप्रिया लॉज
पोसिशन च नाव :नाईटसाठी कामगार
पत्ता :महालक्ष्मी धर्मशाळा समोर, ताराबाई रोड , कोल्हापूर
मो. :9325555151


हॉटेल नाव : पिझ्झा शॉप

पोसिशन च नाव :किचन व सर्व्हिससाठी मुले, मुली

वय: १८ ते २५
पत्ता :गांधीनगर, कोल्हापूर

मो. : ९९६०८१७४७४

हॉटेल नाव :यात्री निवास
पोसिशन च नाव : रुमबॉय (राहण्याची सोय)
पत्ता : कोल्हापूर
मो. : ९३७१२६६७०५

हॉटेल नाव :सोनी पँलेस
पोसिशन च नाव : रुमबॉय (राहण्याची जेवण्याची सोय)
पत्ता : मार्केटयार्ड , कोल्हापूर
टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने