फ्लॅट विकणे


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :१ बीएचके रोबंगला ५५० sqft.

पत्ता :दत्त कॉलनी कणेरी रोड, येस बँक मागे, कणेरी

मो.: ८४५९३१८३१९, ७७९६६२१९८८

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :२ बीएचके रोबंगलो

पत्ता :शिक्षक कॉलनी, पाचगाव, कोल्हापूर

मो.: ९९२३३९७११४
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :२ बीएचके रोबंगलो

पत्ता :उडाणपूल, हायवे, उचगाव , कोल्हापूर

मो.: ८८३०३१८८५३
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :२ बीएचके फ्लॅट (सीसी टीव्ही, सोलर, बॅटरी बॅकअप )

पार्किंग : चार चाकी

पत्ता : सम्राटनगर, कोल्हापूर

मो.: ९४२०३५१०३०Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :१ बीएचके २७२० sqft.जागेसह

पत्ता : जयसिंगपार्क, कागल

मो.: ९४२०४०३१८७


टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने