फ्लॅट विकणे आहेSq. ft. / B.H.K. / गुंठे:
२ बीएचके रोहाऊस
पत्ता : डीवाय पाटील कॉलेज शेजारी,साळोखेनगर,कोल्हापूर
मो.: ९३०९१८३३४२
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: ७१०० चौ. फुट ५ मजली इमारत १००० चौ. फुट पार्किंगसह
पत्ता : संभाजीनगर मुख्या रस्ता, नंगीवली चौक जवळ, कोल्हापूर
मो.: ९६६५५९२८११
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: २ बीएचके फ्लॅट ८२५ sq,ft २ रा मजला
पत्ता : महादेव संकुल, न्यू हायस्कूलजवळ, काळकाई गल्ली, कोल्हापूर
मो.: ९४२३८१६२७०

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: २ बीएचके बंगलो
पत्ता : माउली रेसिडेन्स शिरोली केएमटी, पेट्रोल पंपा मागे, कोल्हापूर
मो.: ९९२३२९४३४८


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: २ बीएचके, 3 बीएचके फ्लॅट

पत्ता : विशाल डेव्हलपर,गजानन महाराज संकुल,कलेक्टर ऑफिससमोर,कोल्हापूर
मो.: ९८२२०२६८२९, ८२०८२८९९९७
टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने