फ्लॅट विकणे आहे

 


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : बंगला विकणे पत्ता:ट्युलिप रेसिडेन्सी कारंडे मळा, सर्किट हाऊस मागे,कोल्हापूर
मो.: ९८२०३६७५४२, ९८५०५४०९४२, ९८२३८८७०४४

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : १००० जागा १५०० बांधकाम न्यू रोबंगलो ४ बीएचके पत्ता: बोद्रेनगर, कोल्हापूर,

मो.: ९५२९२१५७१०

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : बंगला विकणे १८०० sq,ft प्लॉट १४०० sq.ft पत्ता: बांधकाम गजानन महाराजनगर, कोल्हापूर

मो.: ७०२०८२१२७८
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : वास्तुशास्त्रानुसार २ बीएचके रोबंगलो पत्ता: फुलेवाडी रिंगरॊडजवळ, कोल्हापूर

मो.: ७९७२९५७७३५, ९४२०२६२७८०
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : १८०० sq.ft सेमिनार हॉल विकणे
पत्ता: ११ वी गल्ली, राजारामपुरी, कोल्हापूर

मो.: ९८९००९७९६२टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने