प्लॉट विकणे आहे

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : २१ गुंठे प्लॉट फार्महाउससाठी पत्ता :दाणेवाडी, वाघबीळ, पन्हाळा , कोल्हापूर

मो.:७६६३९५१५५


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : एनए प्लॉट पत्ता :बिरदेव माळ, कणेरीवाडी

मो.:९०६७४५०३३३


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : एनए प्लॉट व फार्महाउस साठी जागा पत्ता :साई प्रॉपर्टीज, पन्हाळा , कोल्हापूर

मो.:८४२१४००९९७


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : रोडटच ४.५ एकर जागा पत्ता :प्राईम लोकेशन, तमदलगे, कोल्हापूर

मो.:७०३८२३२३२३Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : ५२०० Sq.ft प्लॉट पत्ता :प्राईम लोकेशन, बाबा जरदनगर

मो.:७०३८२३२३२३


टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने