प्लॉट विकणे आहे


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :६० गुंठे जमीन
पत्ता :कळंबा, कात्यायनी मंदिर,कोल्हापूर

मो.:९६७३११६९८०, ९३७०११३७१०


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : ३२२६ sq.ft जागा
पत्ता :बालाजी पार्क बसस्टॉप जवळ, जोतिबा मंदिर शेजारी, कोल्हापूर


मो.:९३७२६०५१९७

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : २१५२ चौ.फु. टी.पी. मंजूर प्लॉट
पत्ता : छत्रपती संभाजीराजे हायस्कूलसमोर, साळोखेनगर, कोल्हापूर


मो.: ९८६९०३८१८२, ९४२१५०२३०४


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : १००० ते ६००० चे प्लॉट
पत्ता : युनिव्हर्सिटी पुढे, हनुमान नगर जवळ, कोल्हापूर


मो.: ९८२२६५७३८५Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : एनए प्लॉट ६००/८००/१००० sq.fi .
पत्ता : श्री बिरदेव अबज् सिटी प्राधिकरण,कोल्हापूर


मो.: ७७५६०७११९८
टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने