प्लॉट विकणे आहे

 
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :
४ गुंठे एनए प्लॉट पत्ता :भारती विद्यापीठजवळ, कोल्हापूर
मो.: ७०२००७९६०५Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : १० गुंठे जागा पत्ता :संजय घोडावत कॉलेज, अतिग्रे
मो.:७४९८४६२४२८ ९०४९०९२०२०Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : २७ गुंठे क्षेत्र पत्ता :संकेश्वर बांदा हायवेस गडहिग्लज आजरा कौलगे हिरलगे

मो.:९४२२७३१६४८Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : लेआऊट प्लॉट्स पत्ता :महालक्ष्मीनगर, गोखले कॉलेजजवळ कोल्हापूर

मो.:७८७५२३४५००, ९७६५८७५५५४Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :५ प्लॉट एनए पत्ता :नगरपालिका, पेठवडगाव

मो.:९९२३११६८०१ , ९८२२१३९७७७

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने