हॉस्पिटल स्टाफ

 हॉस्पिटल नाव :आर्थो हॉस्पिटल
पोसिशन च नाव :कंपौंडर व मावशी देशपांडे पत्ता : न्यू महाद्वार रोड, कोल्हापूर
मो. :०२३१-२६२१५५९
हॉस्पिटल नाव : सिद्धिविनायक आय हॉस्पिटल

पोसिशन च नाव : ऑप्टोमेटिस्ट, बीएएमस/बीएचएमस, रिसेप्शनिस्ट
पत्ता : टाकळा चौक, कोल्हापूर
मो. : ९४२३८०००९२ ९७६५८९५००१हॉस्पिटल नाव :आर्थोपेडिक हॉस्पिटल

पोसिशन च नाव : मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, मावशी, ओटी टेकनिसीन

पत्ता : हॉकी स्टेडिमजवळ, कोल्हापूर
मो. : ९८३४६८९३९७


हॉस्पिटल नाव : डॉ.कामत

पोसिशन च नाव : सिस्टर, ब्रदर

पत्ता : साकोली कॉर्नर, कोल्हापूर

हॉस्पिटल नाव : लहान मुलांचे हॉस्पिटल

पोसिशन च नाव : (एन. आय .सी .यु ) जी .एन .एम ., ए .एन.एम., बीएस्सी नर्सिंग स्टाफ


पत्ता : राजारामपुरी, कोल्हापूर

मो. : ८२०८२४६८१७, ७२४९३२८२२२
टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने