प्लॉट विकणे आहे


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे:२३०० sq.ft प्लॉट बांध

पत्ता :अँपल हॉस्पिटल जवळ, कदमवाडी, कोल्हापूर
मो.:७९७२९३८७९८ ९८२२५९८०८९


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे:प्लॉटिंगसाठी ७ एकर जमीन

पत्ता :समृद्धी महामार्गालगत, आंबा, ता. शाहूवाडी
मो.: ९७६६२०१००८Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: ४३०० sq.ft प्लॉट

पत्ता : सोसायटी नं ४, आर. के. नगर, कोल्हापूर
मो.: ७५०७४६५६५५
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: प्लॉट विकणे

पत्ता : ओम शभुनाथ, मुक्त सैनिक वसाहत मार्केटयार्ड, कोल्हापूर
मो.: ९१४५३४३३३९, ९८२३९३५५००
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: एनए ३६०० sq.ft प्लॉट

पत्ता : उत्तरमुखी कले, उजळाईवाडी,कोल्हापूर
मो.: ९८२२३५४२४९टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने