भाड्याने देणे


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे:५०० Sq.ft दुकानगाळ, २६० पोटमाळा
पत्ता :सुभाष रोड रिलान्स मॉलनजीक लक्ष्मीपुरी, कोल्हापूर
मो.:९३२६६०९०९०Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे:१७५ sq.ft ग्राउंड फ्लोअर
पत्ता :राजारामपुरी ११ वी गल्ली, कोल्हापूर
मो.: 9823390808

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे:५०० Sq.ft दुकानगाळ
पत्ता :शिये मेनरोड, शुगरमील कॉर्नर, कसाब बावडा, कोल्हापूर

मो.: ९८५०७७३२६७
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे:१००० Sq.ft
पत्ता :पहिला मजला मेनरोड उद्यमनगर, कोल्हापूर

मो.: ९८२३०७५३५३

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: २४०० Sq.ft २ रा मजला
पत्ता :गांधीनगर मेनरोड, कोल्हापूर

मो.: ९४२०३५४००२टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने