कंपनी स्टाफ

 कंपनी नाव :
श्री ऑईल कं

पोसिशन च नाव:खाद्यतेल कॉउंटरसाठी स्मार्ट सेल्समन / सेल्सगर्ल्स, पॅकिंगसाठी लेडीज पत्ता :शाहू मिल चौक , कोल्हापुरी
मो.:९८५०५०११११
कंपनी नाव : हरेश ट्रेडर्स

पोसिशन च नाव:टली अकॉउंटन्ट, मॅक्रोयसॉफ् एक्सेल पत्ता : ट्रेंड सेंटर, स्टेशन रोड, कोल्हापूर
मो.:९८५००८८८८५

कंपनी नाव : वर्षा डेअरी अँड फूड इजिनिअर्स,

पोसिशन च नाव:लेजर कटिंग मशीन ऑपरेटर, कॉम्पुटर ऑपरेटर, असिस्टंट अकाउंट पत्ता :एमआयडीसी गोकुळशीरगाव, कोल्हापूर
मो.:९९२३०४७४७४ ९८९०६६१४७४
कंपनी नाव : लक्ष्मीनारायण कन्स्ट्रक्शन,

पोसिशन च नाव:क्लार्क, ड्रायव्हर, सुपरवायझर सिव्हिल पत्ता :दुधाळी, कोल्हापूर,
मो.: ९८९०१९०९०९


कंपनी नाव :

पोसिशन च नाव: मराठी, इंग्लिश टायपिस्ट
पत्ता :जीएसटी भवन, कसबा बावडा, कोल्हापूर
मो.: ९५०३७३४९५५
टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने