हॉटेल स्टाफ


हॉटेल नाव :हॉटेल राजधानी
पोसिशन च नाव:मावशी पाहिजे

वेळ: १० ते ६
पगार :८०००
पत्ता: मुक्तसैनिक वसाहतजवळ, कोल्हापूर
मो.:९५२७६५८५००, ८३२९४५२८३६


हॉटेल नाव :हॉटेल कस्तुरी
पोसिशन च नाव:वेटर, किचन हेल्पर

पत्ता: रंकाळा एस. टी. स्टॅन्ड, साई मंदिरसमोर, कोल्हापूर
मो.:८५५०९४६४४९हॉटेल नाव :हॉटेल मेजर
पोसिशन च नाव:आचारी

पत्ता: हणबरवाडी

मो.: ९०११८६९८९९


हॉटेल नाव :हॉटेल सोनी लॉजिग
पोसिशन च नाव:रुमबॉय

पत्ता: महालक्ष्मी चेंबर्स, एस .टी . स्टॅन्ड समोर, कोल्हापूर

हॉटेल नाव :नास्ता सेंटर
पोसिशन च नाव:सेल्सगर्ल्स, मॅनेजमेन्ट महिला

पत्ता: सौ. शिल्पा कंगळे एस .टी . स्टॅन्ड जवळ , कोल्हापूर

मो.: ९९२२१११२८२

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने