प्लॉट विकणे आहे

 

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :५० गुंठे प्लॉट पत्ता :हेरले
मो.:९१७५२३५१६२
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :वास्तुशास्त्रनुसार, ५००० Sq.ft प्लॉट पत्ता : शांतिनिकेतन मागे, कोल्हापूर
मो.:९८२२०२६८५६


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :३ गुंठे गोडाऊन
पत्ता : नागाव फाटा, शिरोली हद्दीत, कोल्हापूर
मो.:७०२०२९१२६९


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :एन ए प्लॉट

पत्ता : बिरदेव माळ, कणेरीवाडी, कोल्हापूर

मो.:९०६७४५०३३३Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :एन ए प्लॉट

पत्ता : शांतिनिकेतन मागे, मोरेवाडी व चित्रनगरी केआयटी कॉलेज जवळ, कोल्हापूर

मो.:९४०५७८५४८५टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने