प्लॉट / फ्लॅट विकणे आहे


प्लॉट  विकणे  
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :२३ गुंठेकॅमर्सियल व व्हॅली व्हियूव
पत्ता :वाघबीळ ते संजीवनी कॉलनी मेनरोड,पन्हाळाडच
मो. :७०२००७९६०५




प्लॉट  विकणे  
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :५२ गुंठे
पत्ता :सर्वे न. १३५, कणेरीवाडी
मो. : ९५२७३४७३४९, ८०८७९८७२७२




प्लॉट  विकणे  
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :एन ए
पत्ता :आत्तर स्टीलशेजारी, गगनबावडा रोड, फुलेवाडी
मो. : ७१० ९८२३१२९३००





फ्लॅट विकणे
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :२ बीएचके

पत्ता :आयटीआय मेनरोडडच कोल्हापूर
मो. : ७२१८८८१३३७





फ्लॅट विकणे
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : बीएचके रोहाऊस

पत्ता :डीवाय पाटील, कॉलेज शेजारी,साळोखेनगर
मो. : ९११९४३२७२७




टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने