हॉस्पिटल स्टाफ


हॉस्पिटल नाव:वैभव लक्ष्मी ब्लड बँक
पोसिशन च नाव: टेकनिसीयन, पी. आर .ओ. मुले, मुली, कॉलबॉय, ड्रायव्हर, रिसेपनिस्ट, मावशी
पत्ता: बागल चौक, कोल्हापूर
मो.: ८५३०२४८३८५
हॉस्पिटल नाव:श्री कात्यायनी नर्सिंग होम
पोसिशन च नाव: ए. एन. एम. नर्सिंग स्टाफ
पत्ता: रंकाळा स्टॅन्ड, कोल्हापूर
मो.: ८४१२९३४९९०
हॉस्पिटल नाव:एस आर डायग्नोस्टिक
पोसिशन च नाव: लेडीज रिसेपनिस्ट
पत्ता: बी. टी. कॉलेजसमोर, शाहूपुरी, कोल्हापूर
मो.:७७५५९३७८२४
हॉस्पिटल नाव:अपेक्स हॉस्पिटल
पोसिशन च नाव: मेडिकल ऑफिसर, (एमबीबीएस/डीए/बीएचएमएस/बीएएमएस)

पत्ता: कोल्हापूर
मो.: ९३२२२८६७१८, ८८८८१९००६६

हॉस्पिटल नाव: डॉ. कामात
पोसिशन च नाव: ब्रदर (नाईटसाठी ), सिस्टर दिवस /रात्री

पत्ता: साकोली कॉर्नर, कोल्हापूर

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने