भाड्याने देणे


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: कमर्शियल, तळ, पहिला मजला
पत्ता:कावळा नाका, मेनरोड, कोल्हापूर
मो.: ९९३००६६९९१


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: मोबाइल टॉवरसाठी ३५ फूट टेरेस
पत्ता:प्रतिभानगर नलवडे कॉलनी कोल्हापूर
मो.: ९९७५३२०८३२Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: ऑफिस फर्निचरसहित जागा
पत्ता:गाळा नं. जी २६, वाय.पी . पोवारनगर, कोल्हापूर
मो.: ७४७०८२८२८२
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: ५०० चौ. फूट . बेसमेंट ऑफिस
पत्ता:सासने मैदान, कोल्हापूर
मो.:९९२२६६६१११


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: पॉश फॅक्टरी शेड २५०० sqft बांधीव व ४०० sqft मोकळी जागा
पत्ता:शिवाजी उद्यमनगर, फडतरे मिसळ, मेन गल्ली, व्हीआरएल ट्रान्सपोर्ट शेजारी, कोल्हापूर
मो.:८३०८३८१६६२
टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने